Sistem Potongan Zakat, Waqaf & Infaq Atas Talian

Sesungguhnya sedekah-sedekah (zakat) itu hanyalah untuk golongan fakir, dan miskin, dan amil-amil yang mengurusnya, dan golongan muallaf yang dijinakkan hatinya, dan untuk hamba-hamba yang hendak memerdekakan dirinya, dan golongan yang berhutang, dan untuk (dibelanjakan pada) jalan Allah, dan golongan musafir (yang keputusan) dalam perjalanan. (Ketetapan hukum yang demikian itu ialah) sebagai satu ketetapan (yang datangnya) dari Allah. Dan (ingatlah) Allah Maha Mengetahui, lagi Maha Bijaksana. (Surah al-Tawbah, ayat 60)